De BalansMethode, blijvend van uw beelddyslexie af 

Er bestaan verschillende vormen van dyslexie. De ene persoon met dyslexie heeft problemen met schrijven of spellen. Een ander heeft problemen met lezen. En weer een ander heeft een combinatie van de bovenstaande problemen.

 

De BalansMethode is effectief in het verhelpen van een specifieke vorm van dyslexie. Het gaat om de vorm van dyslexie waarbij iemand moeite heeft met lezen doordat hij/zij een tekst visueel vervormd waarneemt. Deze vorm van dyslexie wordt hier "beelddyslexie"genoemd.


Het doel van de BalansMethode is het oplossen van de oorzaak van het probleem. Als deze oorzaak eenmaal is opgelost kunnen mensen blijvend normaal en zonder moeite lezen. Ook als deze persoon dat nooit eerder heeft gekund. Voor informatie over de BalansMethode en de uitgangspunten ervan klik op deze link.

 

Als de behandeling aanslaat is het volledig oplossen van de leesproblemen in de meeste gevallen haalbaar. Op voorhand (telefonisch) een inschatting maken of de behandeling zinvol is en aan zal slaan is mogelijk. Maar om zeker te zijn is er toch wat meer nodig. De intake maakt vrijwel altijd duidelijk of een klant positief zal reageren op de BalansMethode en of het zinvol is om de behandeling in te gaan.

 

De Balansmethode bestaat uit een traject van vier weken. Gedurende de vier weken wordt er in vier behandelsessies gericht gewerkt aan het oplossen van de beelddyslexie. Tevens is er aandacht voor het oplossen van negatieve en belemmerende emoties met betrekking tot lezen waardoor de weerstand tegen lezen wordt verminderd. Tussen de sessies door krijgt de klant huiswerk mee in de vorm van een korte dagelijkse oefening.

 

Voor de intake worden geen kosten in rekening gebracht. Op deze manier kan iedereen waarvan het vermoeden bestaat dat hij/zij last heeft van beelddyslexie zonder risico de BalansMethode uitproberen. Slaat de behandeling niet aan dan is er niets verloren. Slaat de behandeling aan dan zal de klant spoedig zonder moeite en blijvend normaal kunnen lezen. De intake en behandeling kunnen eventueel ook plaats vinden bij de klant thuis of op de werkplek.

 

Wilt u weten of de behandeling ook voor u geschikt is? Klik op deze link voor meer informatie.